04-05-2021

Lager og logistik: Sådan undgår du at logistik bremser vækst

”Keep it simple”

De fleste kender udtrykket og budskabet om, at jo mere simpelt man kan gøre noget, desto mere sandsynligt er det, at resultatet rent faktisk er brugbart.

Den mekanisme har vi selvfølgelig også arbejdet med i logistikbranchen. Talrige cases har vist os, at når en virksomheds logistikløsning bliver mere kompliceret, end den behøver at være, så ender løsningen med at være både omkostningstung og ineffektiv.

Derfor handler det kort sagt om at gøre logistikken så transparent som overhovedet muligt. Og det er – logisk nok – nemmest at opnå, hvis løsningen ikke er gjort mere kompliceret end nødvendigt.

Vores erfaring er, at kompleksitet i logistikløsningen ofte opstår, når der er mange parter involveret. Til trods for, at det aldrig har været nemmere for mennesker at kommunikere med hinanden, end det er i dag, kan mange sikkert nikke genkendende til, at jo flere led, en vare eller et budskab skal igennem, desto større er risikoen for, at noget glipper undervejs.

Vi ser i hvert fald eksempler på, at når en virksomhed benytter for mange forskellige leverandører i logistikkæden, kan det have en negativ effekt på:

  • Leveringssikkerhed
  • Fejl i kommunikation samt håndtering af varer
  • Fleksibilitet i forhold til levering
  • Flaskehalse på lager samt i distributionen

Risikoen opstår blandt andet fordi, at kravet om koordinering stiger i takt med antallet af parter, der er involveret i at løse opgaven. Det gør det til en større udfordring at opnå det overordnede overblik, hvilket i sidste ende kan have en negativ effekt på en virksomheds bundlinje.

Lager- og logistikløsning kan afgøre omsætning

I H. Daugaard har vi leveret logistikløsninger igennem mere end 100 år. Vi er specialister i at optimere logistikløsninger i en række forskellige markeder, og de mange år i logistikbranchen har givet os en stor indsigt i de logistiske udfordringer, som nye kunder har med i bagagen.

Det er den indsigt, som gør os i stand til at udpege punkterne herover som de mest hyppige faldgruber. Igennem årene har vi alt for ofte set, hvordan en kompliceret logistikløsning har medført store omkostninger for en virksomhed, fordi det har haft en direkte negativ effekt på virksomhedens serviceniveau over for dens kunder – og dermed også på virksomhedens indtjening og muligheden for vækst.

Heldigvis har vi også utallige cases, som underbygger vores påstand om, at en simpel og effektiv logistikløsning er med til at understøtte en virksomheds kundetilfredshed, leveringssikkerhed og mulighed for vækst.

Det siger vores kunder...

Vores kunder er rigtig tilfredse med H. Daugaard. Deres opfølgning er utrolig hurtig, og deres svartid er kort. Vi har ingen klager – og vigtigst af alt: vores salg er stigende grundet den fantastiske leveringspræstation.

 

- Goodyear

Vi oplever H. Daugaard som selvdrevne og utroligt samarbejdsvillige. Deres evne til at få Envases Europe’s logistiske puslespil til at gå op i en højere enhed har stor værdi for vores forretning.

- Envases Europe

Aalborg Portland har igennem mange år haft et særdeles tilfredsstillende transportsamarbejde med H. Daugaard. En afgørende faktor for os er, at logistikken hver eneste dag fungerer optimalt, herunder specielt levering til tiden. Dette kan vi konstatere, at H. Daugaard  lever fuldt op til.  H. Daugaard er en troværdig samarbejdspartner, der altid forsøger at finde de mest optimale transportløsninger med meget høj leveringssikkerhed og kvalitet i samarbejdet.

- Aalborg Portland

Bayer har gennem 12 år været kunde hos H. Daugaard på opbevaring og transport af farligt gods i form af plantebeskyttelsesmidler, og vi har virkelig været tilfredse med samarbejdet. Samarbejde gennem så mange år bygger i høj grad på en rigtig god kundeservice og et højt sikkerhedsniveau.

- Bayer

”Vi oplever altid en god, stabil service med pålidelige og dedikerede medarbejdere, som finder løsninger og agerer agile”

- Elopak Denmark

Logistikløsning handler om strategi

På et mere strategisk plan har vi også erfaret, at logistikløsningen er afgørende for at imødekomme udsving i markedet.

Tendenser til stadigt mere volatile markeder har været der i årevis, men igennem den seneste tid har corona-krisen understreget, at det helt rigtige logistik set-up aldrig har været mere afgørende for leveringssikkerheden, end det er nu. Vi lever i en tid, hvor efterspørgslen efter en vare kan ændre sig meget hurtigt, og hvor den reelle begrænsning for omsætning og vækst hurtigt kan ende med at være logistikken. For hvordan sælger man en vare, man ikke kan levere? Og omvendt – hvor store ressourcer kræver det at opretholde en lagerbeholdning og et stab, der kan håndtere perioder med spidsbelastning?

Uanset branche er en af de største opgaver for enhver virksomhed at tilpasse sig udbud og efterspørgsel i det eller de markeder, den givne virksomhed opererer i. Herudover er det afgørende for en økonomisk bæredygtig forretning, at virksomheden kan levere den samme høje service og kvalitet gang på gang – uanset hvor store udsving i efterspørgslen, der måtte være til den ene eller den anden side.

Derfor er vores råd, at man som ansvarshavende i en virksomhed giver sin logistikløsning et strategisk eftersyn og tager en overordnet beslutning op til overvejelse: Skal vi håndtere logistikken selv? Eller skal vi gøre det i samarbejde med specialister?

Stabile kunder fortjener stabil kvalitet

Også på et mere lavpraktisk niveau er det logistiske set-up af afgørende betydning.

For hvad hjælper det, at en virksomhed har produceret et topprodukt, hvis kunderne ikke modtager produktet til den aftalte tid? Hvis produkterne er beskadigede ved modtagelsen? Eller hvis virksomheden ganske enkelt ikke kan følge med efterspørgslen?

Hvis virksomheder ikke kan leve op til førnævnte parametre, vil kunderne med stor sandsynlighed begynde at kigge sig om efter andre leverandører.

Og det er her, lager- og logistikløsningen kommer ind i billedet. På trods af produktets fortræffeligheder ender den som den afgørende faktor, som bestemmer, om din virksomhed kan levere den samme høje standard, når efterspørgslen pludselig stiger markant eller falder drastisk.

Derfor er transport- og logistikløsningen helt essentiel for, om en virksomhed har forudsætningen for at skalere i markedet. Det bør enhver virksomhed have in mente, når den udvælger en partner til logistiksamarbejdet.

James Hardie Europe

Nøglen til et suverænt samarbejde

– er baseret på tillid og et stærkt koncept, der gælder for begge virksomheder.”

- James Hardie Europe
Se case